Základný typ

PRIESTOROVÁ GARÁŽ S MECHANICKÝM ZDVIHOM: ZÁKLADNÝ TYP

Untitled-5

 • S nosnosťou platformy 2300 kg je vhodná pre väcšinu automobilov
 • Riziko náhodného poškodenia vozidiel pri parkovaní sa eliminuje vďaka zníženému množstvu oceľových stĺpov
 • Znížené množstvo prekážok vďaka použitiu nižších bočných obrubníkov a absencii stredových stĺpov
 • Galvanizovaná platforma s vlnitou podlahou pre vyššiu ochranu pred koróziou
 • Umiestnenie mechanizmu eliminuje možnost kontaktu užívateľov s olejovými časťami zariadenia
 • Rozmery zariadenia je možné prispôsobiť požiadavkám klienta
 • Jednoduchá a rýchla montáž vrátane preskúšania a uvedenia do prevádzky
 • Vysoká energetická efektívnosť a nízke prevádzkové náklady
 • Ovládanie manuálne tlačidlom alebo prostredníctvom identifikačnej karty s čipom
 • Vylepšené bezpečnostné senzory zahrňujúce zvukovú a optickú výstražnú signalizáciu
 • Senzory zisťujúce nesprávne parkovanie, blokovanie vozidla alebo nadmernú výšku vozidla
 • Ochranné zariadenie proti pádu i poklesu plošiny
 • Rentabilné riešenie vďaka dodatočným parkovacím miestam pri rovnakej zastavanej ploche

priestorová garáž s mechanickým zdvihom - základný typ