Prehľad parkovacích systémov

Parkovanie v novom štýle – aj tak by sa dali charakterizovať automatizované parkovacie systémy. Ponúkame množstvo typov systému, ktoré sú vhodné na súkromné i komerčné využitie s kapacitou od niekoľkých parkovacích jednotiek až po niekoľko stoviek miest.

PRIESTOROVÁ GARÁŽ S MECHANICKÝM ZDVIHOM: ZÁKLADNÝ TYP

DVOJSMERNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM: 2-3 PODLAŽNÁ PRIESTOROVÁ GARÁŽ

DVOJSMERNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM: 2-3 PODLAŽNÁ PRIESTOROVÁ GARÁŽ

DVOJSMERNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM: ČIASTOČNE ZAPUSTENÁ PRIESTOROVÁ GARÁŽ – SUTERÉN, PRÍZEMIE, NADZEMNÉ PODLAŽIE

DVOJSMERNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM: 4-8 PODLAŽNÁ PRIESTOROVÁ GARÁŽ

PRIESTOROVÁ GARÁŽ SO ZVISLÝM USPORIADANÍM PARKOVACIEHO PRIESTORU: VEŽOVÝ TYP