Naša ponuka

Do základnej ponuky spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s. patrí:

Bezplatné posúdenie súčasného stavu výťahu
Návrh opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti výťahu, zjednotenie s platnými normami a legislatívou
Montáž nového výťahu
Modernizácia výťahu v nadväznosti na potreby a finančné možnosti zadávateľa
Záručný a pozáručný servis
Zvýšenie bezpečnosti v dome – systém Bezpečný dom
Poradenstvo v danej oblasti
Technické zabezpečenie budov
Správa bytových domov
Správa technických prostriedkov domu
Štandardná správa bytového fondu

Samozrejmosťou je absolútna variabilita a prispôsobenie našich služieb podľa okolností a potrieb zákazníka.