Poradenstvo

Naša spoločnosť poskytuje odborné poradenstvo pre všetky druhy zákazníkov. Je nevyhnutné, sa zákazník vedel rozhodovať o dôležitých krokoch na základe rady profesionála. Pre rozhodovanie o tom, čo Váš výťah potrebuje nato aby bol bezpečný, spoľahlivý a ekonomicky výhodný je potrebné poznať jeho stav. Odhalíme najväčšie riziká a nedostatky, vypracujeme konkrétny individuálny plán pre Vás, aby boli finančné prostriedky pri odstraňovaní prípadných nedostatkov využité čo najefektívnejšie. Na základe nášho poradenstva sa budete môcť správne rozhodnúť!

Nechceme, aby Váš výťah vyzeral a bol nebezpečný ako tie, ktoré môžete vidieť na nasledujúcich obrázkoch:

IMG_0619 IMG_0623
IMG_0636 IMG_0638