Vežový typ

PRIESTOROVÁ GARÁŽ SO ZVISLÝM USPORIADANÍM PARKOVACIEHO PRIESTORU: VEŽOVÝ TYP

Vezovy typ

Systém fungovania

Parkovacie miesta sú po oboch stranách centrálne umiestnenej prepravnej šachty. Každé parkovacie miesto je vybavené pohyblivou nosnou platformou, ktorá umožňuje bočný pohyb k centrálnej šachte. Vstup do veže je vybavený indikátorom počtu zostávajúcich voľných miest. Keď auto dosiahne úroveň vchodu, posuvné dvere sa automaticky otvoria a vozidlo je možné zaparkovať na zdvíhaciu plošinu. Systém pomocou inštalovaných senzorov kontroluje polohu vozidla a asistuje pri nájazde na plošinu. Ak je vozidlo v správnej polohe, zdvíhacia plošina po vystúpení vodiča dopraví automobil vertikálne na voľné podlažie a bočným pohybom ho presunie na voľné miesto. Vodič zatiaľ počká vedľa vstupných dverí na vydanie identifikačnej karty – parkovacieho lístka. Pre vyzdvihnutie vozidla je potrebné len vložiť identifikačnú kartu do systému. Ten identifikuje konkrétne parkovacie miesto s vozidlom, odošle k nemu zdvíhaciu plošinu, ktorá prevezme automobil z nosnej platformy a dopraví ho na prízemie, kde ho obráti o 180 stupňov. Posuvné dvere sa automaticky otvoria, keď je auto pripravené na vyzdvihnutie. Vodič v danom momente môže nastúpiť a opustiť garáž.

Vlastnosti zariadenia

1. Minimálna zastavaná plocha

Parkovacia veža s 31 podlažiami, s výškou menej ako 60 m a 62 parkovacími miestami predstavuje približne 50m2 zastavanej plochy.

2. Vysoká prevádzková rýchlosť

Priemerný čas potrebný na uloženie, resp. vyzdvihnutie vozidla sa pohybuje približne na úrovni 70 až 90 sekúnd.

3. Pohodlné parkovanie a praktická obsluha

Indikácia počtu dostupných parkovacích miest nad vstupom, automatické otváranie a zatváranie dverí, odrazové sklo a vodiace svetlá asistujúce vodičovi pre zastavenie v správnej polohe – tieto prvky zabezpečujú maximálny komfort parkovania. Po tom, ako vodič opustí vozidlo, systém automaticky uloží automobil na parkovacie miesto. Pred vyzdvihnutím vozidla systém zabezpečí jeho otočenie o 180 stupnov pre pohodlný výjazd z garáže bez nutnosti cúvania.

4. Bezpečnosť

Oceľová nosná konštrukcia odolá zemetraseniu s magnitúdou 8 i tajfúnu o sile 12 stupňov. Veža je úplne uzatvorená, aby sa zabránilo neoprávnenému vstupu osôb, čím sa eliminuje možnosť náhodného poranenia i možný vandalizmus na zaparkovaných vozidlách. Vďaka prevádzke v uzavretom prostredí úroveň hluku neprekračuje 50 dB. Voliteľnou možnosťou pre prípad výpadku napájania je inštalácia záložného zdroja energie, aby sa zabezpečila normálna funkčnosť systému aj pri zlyhaní dodávky energie z verejnej elektrickej siete.

5. Nízke prevádzkové náklady

S nízkou spotrebou energie a nízkymi nárokmi pohyblivých komponentov na údržbu tento systém predstavuje vysoko rentabilný spôsob parkovania.

Garáž vežový typ