Komplexná modernizácia výťahov

Proces komplexnej modernizácie nadväzuje na tretí krok čiastočnej revitalizácie, takže ide v podstate o
pokračovanie realizácie postupnej modernizácie. V tomto finálnom kroku k modernému výťahu realizujeme
revitalizáciu strojovne a šachty. Cieľom je predĺženie životnosti výťahu, zvýšenie bezpečnosti, energetickej
úspornosti a v neposlednom rade zvýšeniu komfortu prepravy osôb. Tento finálny krok vedie k plnému využitiu
schopností nového mikroprocesorového riadiaceho systému. U takto revitalizovaného výťahu je potom možné
využívať prvky ako je monitoring stavu výťahu, elektronická evidencia servisných zásahov a prvkov zvýšenia
bezpečnosti v celom bytovom dome (systém Bezpečný dom).

V rámci komplexnej modernizácie realizujeme nasledovné kroky:

Výmena snímania polohy kabíny
Výmena závesných káblov za ploché
Montáž ovládania revíznej jazdy kabíny
Výmena vodiacich čeľustí kabíny a protiváhy
Montáž samomazov kabíny a protiváhy vrátane zberníc oleja
Generálna oprava pohonnej jednotky, prípadne jej výmena za novú jednotku
Oprava rámu kabíny, závesu lán a podlahy
Výmena nosných prostriedkov kabíny
Montáž moderného systému váženia
Montáž núdzovej signalizácie
Montáž nového bezpečnostného systému šachetných dverí
Oprava šachty, jej prípadná úprava na splnenie Európskych noriem
Vybudovanie bezbariérového prístupu (medzistanice, otočenie vchodov, presun strojovne z prístupného suterénu
a vybudovanie novej stanice v rovine terénu)