4-8 podlažná priestorová garáž

DVOJSMERNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM: 4-8 PODLAŽNÁ PRIESTOROVÁ GARÁŽ

Systém fungovania

Dvojsmerný parkovací systém predstavuje viacúrovňové a viacradové usporiadanie, kde každé podlažie okrem toho najvyššieho vyžaduje 1 voľné miesto pre manipuláciu. S výnimkou spodného podlažia sú všetky parkovacie kóje vybavené automatizovaným zdvihom a okrem najvyššieho podlažia sa môžu všetky kóje automatizovane pohybovať do strán. V prípade požiadavky zaparkovať vozidlo alebo opustiť parkovacie miesto sa všetky kóje medzi konkrétnym parkovacím miestom a najnižším podlažím pod týmto miestom automatizovane posunú do strán, aby sa vytvorila voľná zdvíhacia šachta umožňujúca prepraviť kóju s vozidlom.

Vlastnosti zariadenia

Dvojsmerný parkovací systém je navrhnutý ako modulárny, a preto sa jeho kapacita môže jednoducho prispôsobiť požiadavkám zákazníka, pričom je možné vytvoriť aj niekoľko stoviek parkovacích miest. Možnosti jeho využitia sú široké, systém má nízke nároky na zastavanú plochu a predstavuje maximálne využitie priestoru s možnosťou niekoľkonásobného navýšenia počtu parkovacích miest, nízke počiatočné a prevádzkové náklady. Systém je flexibilný v usporiadaní a umožňuje vytvoriť veľkokapacitné parkovacie priestory presne podľa potrieb zákazníka. Funguje stabilne a spoľahlivo aj v náročných prevádzkových podmienkach komerčného parkovania.

 

strana 15

dvojsmerný parkovací systém - 4-8 podlažná prietorová garáž