O nás

Poslaním spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s. je trvalé uspokojovanie záujmov svojich zákazníkov, ktorými sú užívatelia, vlastníci a správcovia výťahov. Strategickým poslaním je trvalé zabezpečovanie kvality služieb ako rozhodujúcim kritériom konkurencieschopnosti. Od začiatku obchodnej činnosti až po súčasnú dobu spoločnosť postupne zväčšuje servisné portfólio výťahov v zastúpení pre mestá a ich okolie v Bratislave, Martine, Trnave, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a Snine. V súčasnosti má spoločnosť za sebou viac ako 200 inštalácií nových výťahov , pričom servisne spravuje viac ako 2000 starých i nových výťahov. V spolupráci s firmou TVRDEX  sme zriadili výrobu elektronických riadiacich jednotiek určených pre rekonštrukciu a modernizáciu starých výťahov a riadenie nových výťahov. V spolupráci s firmou BETA CONTROL realizujeme projekt Bezpečný dom. Technológie, ktoré tvoria tento projekt sa využívajú na ochranu života, majetku a pomoci v naliehavých životných situáciách pri uviaznutí vo výťahu alebo náhlej zdravotnej nevoľnosti. Okrem toho spoločnosť si počas svojej činnosti vyprofilovala viacerých významných spolupracujúcich zahraničných a domácich dodávateľov, ktorí prispievajú k ďalšiemu rozvoju a rastu spoločnosti.

Protokol_spoľahlivosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s.