Čiastočne zapustená priestorová garáž

DVOJSMERNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM: ČIASTOČNE ZAPUSTENÁ PRIESTOROVÁ GARÁŽ – SUTERÉN, PRÍZEMIE, NADZEMNÉ PODLAŽIE

Systém fungovania

Prostredná úrovňn garáže (prízemie) s 1 voľným parkovacím miestom umožňuje vytvorenie zdvíhacej šachty, aby bolo možné umiestniť, resp. získať automobil z nadzemného podlažia alebo suterénu. Parkovacie kóje nadzemného a podzemného podlažia sú vybavené automatizovaným zdvihom a kóje prízemia sa môžu automatizovane pohybovať do strán. V prípade požiadavky zaparkovať vozidlo alebo opustiť parkovacie miesto nadzemného alebo podzemného podlažia sa kóje prízemia automatizovane posunú do strán (podľa potreby), aby sa vytvorila voľná zdvíhacia šachta umožňujúca prepraviť kóju s vozidlom na prostredné podlažie. Parkovacie miesta na prízemí (prostredné podlažie) sú dostupné ihneď bez potreby posúvania/zdvíhania.

Vlastnosti zariadenia

Toto usporiadanie umožňuje úplné využitie priestoru vrátane suterénu (podzemného podlažia) čím sa zvyšuje počet parkovacích miest. Stabilná a spoľahlivá prevádzka, nízka hlučnosť, vysoká prevádzková rýchlosť a energetická efektívnosť sú hlavné vlastnosti tohto zariadenia. Samozrejmosťou je celý rad bezpečnostných a kontrolných mechanizmov, ktoré sa starajú o bezpečný a bezproblémový chod parkovacieho systému.

 

strana 14
dvojsmerný parkovací systém - čiastočne zapustená priestorová garáž