Pohyblivé chodníky

p75-76

 

Pohyblivý chodník zabezpečuje prepravu ľudí na dlhšie vzdialenosti s nižším uhlom sklonu ako eskalátor (uhol sklonu: 0 stupňov, 10 stupňov, 11 stupňov a 12 stupňov pre vzdialenosť maximálne 80 metrov). Tento produkt je najčastejšie využívaný v supermarketoch, hypermarketoch, na letiskách, mostoch pre peších atď. Pohyblivé chodníky sa čoraz viac stávajú symbolom modernizovaých nákupných komplexov a centier.