Servis

Samozrejmosťou je nami ponúkaný servis všetkých druhov výťahov bez ohľadu na typ alebo vek. Spoločnosť MAJES výťahy a eskalátory v súčasnej dobe servisuje viac ako 2000 výťahov po celom Slovensku.
Vo všeobecnosti realizujeme servis v dvoch základných modeloch

Práce v paušálnom vzťahu, kedy je na výťahu vykonávaná pravidelná preventívna údržba v podobe potrebného zriadenia, mazania, odstránenia prípadných závad zistených pri pravidelných odborných prehliadkach. Na báze paušálneho vzťahu sú práce ako i pomocný materiál zahrnuté v cene nami dodaného výťahu, alebo paušálne faktúrované pri servise starších výťahov.

Práce pri individuálnych servisných úkonoch realizujeme na základe Vášho konkrétneho zadania. Realizujeme taktiež individuálne prehliadky a revízie, pri ktorých vieme odhaliť skryté vady, ktoré by neskôr mohli ohroziť prevádzku či bezpečnosť Vášho výťahu.

Pri servise na základe paušálneho vzťahu ide najmä o preventívnu údržbu a snahu čo najviac predĺžiť životnosť Vášho výťahu. Pri týchto úkonoch ide o práce typu čistenia kabín a jednotlivých dielov; doplnenia náplní; výmena najviac namáhaných dielov; nastavenie, kontrola a oprava elektroinštalácií, spínačov, uzáverov a iné. Tieto vzťahy sa líšia od potrieb a možností zákazníka a tak sú paušálne vzťahy najčastejšie vytvorené na mieru pre konkrétneho zákazníka.

Medzi najdôležitejšie služby v rámci nášho servisu patrí non-stop havarijná služba – vyprosťovanie uviaznutých osôb a odstraňovanie havarijných stavov zariadenia. Nami dodávané nové výťahy sú monitorované prostredníctvom komunikácie s integrovanými zariadeniami so SIM kartami, takže vieme jednoduchšie monitorovať pohyb alebo prípadné problémy výťahu.

Dôležité kontakty na havarijné služby:

Bratislava  0850 123 621

Martin 0903 223 413

Trnava  0903 757 381

Nové Zámky  0903 252 450

Rimavská Sobota  0903 223 588