Havarijná služba

Kontakty na havarijnú službu dostupnú 24 hodín / 7 dní v týždni

 

Bratislava  0903 223 413

Martin 0903 220 299

Trnava  0903 757 381

Nové Zámky  0903 223 412

Rimavská Sobota  0903 223 588