2-3 podlažná priestorová garáž

DVOJSMERNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM: 2-3 PODLAŽNÁ PRIESTOROVÁ GARÁŽ

Systém fungovania

Dvojsmerný parkovací systém predstavuje viacúrovňové a viacradové usporiadanie, kde každé podlažie okrem toho najvyššieho vyžaduje 1 volné miesto pre manipuláciu. S výnimkou spodného podlažia sú všetky parkovacie kóje vybavené automatizovaným zdvihom a okrem najvyššieho podlažia sa môžu všetky kóje automatizovane pohybovať do strán. V prípade požiadavky zaparkovať vozidlo alebo opustiť parkovacie miesto sa všetky kóje medzi konkrétnym parkovacím miestom a najnižším podlažím pod týmto miestom automatizovane posunú do strán, aby sa vytvorila volná zdvíhacia šachta umožnujúca prepraviť kóju s vozidlom.

Vlastnosti zariadenia

Dvojsmerný parkovací systém je navrhnutý ako modulárny, a preto sa jeho kapacita môže jednoducho prispôsobiť požiadavkám zákazníka, pričom je možné vytvoriť aj niekolko stoviek parkovacích miest. Je použiteľný ako nadzemný parkovací systém, ale taktiež môže byt navrhnutý ako podzemný alebo dokonca čiastočne zapustený do terénu. Možnosti jeho využitia sú široké, predstavuje maximálne využitie priestoru s možnosťou niekoľkonásobného navýšenia počtu parkovacích miest, nízke počiatočné a prevádzkové náklady. Systém je flexibilný v usporiadaní a umožňuje vytvoriť veľkokapacitné parkovacie priestory. Reťazový zdvíhací pohonný systém funguje stabilne a spoľahlivo aj v náročných prevádzkových podmienkach komerčného parkovania.

 

Parkovacie systémy update-6

dvojsmerný parkovací systém - 2-3 podlažná prietorová garáž