Rimavská Sobota

Rimavská Sobota - Rožňavská 3

Inštalácia nového výťahu na Rožnavskej ulici č. 3 v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota - Rimavská 1

Inštalácia nového výťahu na Rimavskej ulici č. 1 v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota - Sewon

Inštalácia nákladného výťahu v Rimavskej Sobote z roku 2006