Monitoring výťahu

Riadiace systémy VTA dokáže sledovať stavy a funkčnosť jednotlivých výťahov. Dáta o všetkých monitorovaných výťahoch koncentruje , vyhodnocuje a odosiela v nastavených intervaloch do servisného centra. Zo servisného centra je možné dáta sprístupniť prostredníctvom internetu všetkým, ktorí sú k tomu oprávnení (napr. majiteľ domu, nájomníci a pod.).

Tento spôsob monitorovania výťahu umožňuje:
* vedenie evidencie prevádzky výťahu
* vedenie evidencie jázd do príslušnej stanice
* vzdialené monitorovanie parametrov riadiaceho výťahového systému atď.
* vedenie histórie chybových hlásení
* vedenie evidencie servisných zásahov