Trnava

Trnava - Hospodárska

Inštalácia na Hospodárskej ulici v Trnave

Trnava - Olympijská

Inštalácia na Olympijskej ulici v Trnave

Trnava - Študentská

Inštalácia na Študentskej ulici v Trnave

Trnava - Generála Goliana 18

Inštalácia na ulici Generála Goliana 18 v Trnave

Trnava - Generála Goliana 19

Inštalácia na ulici Generála Goliana 19 v Trnave

Trnava - Generála Goliana 20

Inštalácia na ulici Generála Goliana 20 v Trnave

Trnava - Generála Goliana 21

Inštalácia na ulici Generála Goliana 21 v Trnave

Trnava - Generála Goliana 23

Inštalácia na ulici Generála Goliana 23 v Trnave

Trnava - Špačinská 17

Inštalácia na Špačinskej ulic č. 17 v Trnave

Trnava - Spartakovská

Inštalácia na Spartakovskej ulici v Trnave