Vybavenie pre bytové domy

 

Spoločnosť MAJES dokáže zákazníkovi ponúknuť možnosť dodania a následnú montáž vstupných dverí a presklenia do bytového domu vyrobených z profilov Jansen, spolu s komunikačným systémom, ktorý zahrňuje obmedzenia voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch a zamedzí vstup nepovolaným osobám.

Pre mamičky s kočíkmi, starších ľudí s pohybovou dysfunkciou dodávame zábradlia a nájazdové plošiny, ktoré sa montujú pred hlavným vstupom do bytového domu (nie je potrebné stavebné povolenie) a zvyšujú komfort pre jeho obyvateľov.

Pri požiadavke zákazníka na prerobenie kontajnerového stojiska Vám vieme ponúknuť rôzne typy oplotenia a prekrytia stojiska a možnosť uzamknutia pomocou čipov alebo kariet. Energia je zabezpečená pomocou solárneho napájania.