Automatické dvere

Automatické dvere sú v súčasnosti bežnou realitou, ktorú si prestávame uvedomovať. Slúžia bez zásahu obsluhy a bez dotyku aj na miestach, kde ich nevnímame ako luxus, ale ako rozumnú možnosť pomoci ľuďom so zníženou pohybovou schopnosťou – v penziónoch a nemocniciach. Sú užitočné i na miestach, ktoré navštevujú ľudia bez hendikepu, napr. pri vchodoch do nákupných centier, letiskových budov, hoteloch či bytových domov.

V našej ponuke automatických dverí nájdete viacero typov, ktorými vieme splniť očakávania a potreby zákazníka. Naša spoločnosť poskytuje odbornú konzultáciu pre návrh najlepšieho riešenia vstupov do budov.